Hulpvragen

Volwassenen,jongeren en kinderen kunnen bij ons terecht met…

  • Depressieve klachten, burn-out, neerslachtige gevoelens…
  • Angst gerelateerde problemen en faalangst
  • Verwerkingsproblemen bij verlies,rouw, ziekte, scheiding,…
  • Traumatische klachten bij o.a. seksueel misbruik, mishandeling, onveilige relaties, ongelukken, ziekte, pesten…
  • Vragen omtrent het leren uiten van gevoelens of delen van gevoelens op een constructieve wijze
  • Stress-gerelateerde problemen, onderhuidse spanningsklachten, onverklaarde lichamelijke klachten
  • De last van (familie) geheimen
  • Vragen en problemen i.v.m. relaties: partnerrelatie, ouder-kind en broer-zus relatie, relaties binnen nieuw samengestelde gezinnen, ruimere familie-, vriendschaps- en werkrelaties
  • Gezinsvragen, opvoedingsvragen